سلام گفته بودین سن کودک دخترم یکسالو چهارماهشه از نوه ماهگی که اولین دندون شو دراورد اسهال شده تا الان دکتر زیاد بردم ازمایش ادرار دادم قرص یوموگی هم براش گرفتم ولی خوب نمیشه فقط با روزی یک قرص دفین سیلات بزرگ سال اسهالش کنترول شده ولی اگه یک روز ندم باز اسهاله دکترها میگن تا روزی شیش بار مدفوع طبیعی اما خیلی ابکی و تونده بدنش زخم میشه

به این سوال پاسخ داده است