با سلام

نوزاد  پسر۷ماه و نیمه ای دارم که با شروع غذای تکمیلی تعداد دفع در روز به پنج تا شش بار در روز میرسه شیر اپتامیل مصرف میکرد. یه مدت شیرش را عوض کردم نان میدهم ولی بازم به همان صورت است چه کار کنم

به این سوال پاسخ داده است