سلام نوزاد ۸ روزه است با دمای ۳۶.۷ که دفعات شیر خاری در روز زیاد هست هم شیرمادر هم شیرخشک از امروز خیلی مدفوع کرده شاید ۱۰ بار که به رنگ زرد و ابکی که مدفوعش زرد و ابکی حالت دانه دانه داره

 

 

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۱۷, ۱۴۰۰