سلام خانم دکتر پسر من تازه وارد هشت ماه شده تقریبا ده پانزده روزه .روزی پنج شیش بار بیرون روی داره ولی از امروز مدفوعش خیلی آبکی چکار کنم چه داروی بدم بهش

عاطفه سوال پرسید اردیبهشت ۵, ۱۴۰۲