با سلام.

پسرم ۸ ماهشه. شبها وقتی که خوابه. گاهی تو رختخواب یهو بلند میشه و میشینه. در طول شب چندین بار این اتفاق میوفته. چرا؟ گاهی خوابه با چشمای بسته خودش رو بلند میکنه و میشینه.

به این سوال پاسخ داده است