سللم من مادر ایلیا هستم ایلیا دو و نیم سالشه از دیشب یهویی فقط گلو درد شدید گرفته شربت دیفن هیدرامین دارم می خواستم بهش بدم اما چون به خانواده بروفنها پسرم حساسیت داره گفتم بپرسم میشه بدم یا خیر ممنون از پاسخ و راهنمایی شما

ایلیا سوال پرسید اردیبهشت ۴, ۱۴۰۲