سلام وقت بخیر

دخترم۶سالشه باعلائم گوش درد وتب دکتربردم بستری کردم بعدچهارروز حالش عالی بود میخاستم مرخص کنم منتظرجواب آزمایشش بودم که اومد وesrقبلش۴۸بودشده ۶۳وبیشترشده بوددکتراجازه ترخیض ندادبنظرتون چرابالارفته بودبااینکه آنتی بیوتیک ونکودبهش تزریق میکردن ومن بایدچکارکنم آیا تشخیص دکتراشتباه بوده یادارو بهش نساخته؟

صغری سوال پرسید اسفند ۱۳, ۱۴۰۱