سلام بیش از بیست روز است ولی زردی هنوز داره سفیدی چشم مقداری سفید است متاسفانه ابتدا ازمایش نگرفتیم بعد بیست روز گرفتیم درجه ده است چکار کنیم این مقدار خطرناکه یانه قطره بیلی ناستر دو سه روزه میدیم راهنمایی کنید ممنونم

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آذر ۲۱, ۱۴۰۱