باسلام پسر ۳ ساله ای دارم که بسیار کم خواب و ظهر ها معمولا نمیخوابد با این حال شب ها زودتر از ۲ شب نمیخواد.

بااینکه مصرف گوشت قرمز و سفید و عدس و..در خانه ما زیاد است علاقه زیادی به خوردن مهر نماز،گچ دیوار و گاز زدن دیوار،یخ و گاها ماکارونی دارد.البته ناخن هم میجوید.

 آیا این موارد خصوصا کم خوابی  نشانه فقر آهن هست؟باتشکر

به این سوال پاسخ داده است