پسرم دو ماهشه حدود دو هفته سرشو فقط به سمت راست میزاشت رو بالش چن روز پیش که برگردوندم بزنم پشتش آروغ بزنه دیدم طرف راست سرش صافتر از طرف چپه الان یه هفته ست که به طرف چپ میزارم سرشو احساس میکنم بهتر شده ولی بازم مثل هم نشده دو طرف خیلی نگرانم لطفا راهنمایی کنید که چکار کنم 

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۲, ۱۴۰۱