سلام خانم دکتر عزیز.

دختر من شش سال و نیم داره.به تازگی متوجه شدم صداهای آرام و حتی معمولی رو نمیشنوه.ضمن اینکه چند هفته پیش گفت توی مدرسه از پشت سر خورده زمین.

لطفا بفرمایید آیا بخاطر ضربه به سر دچار کاهش شنوایی شده یا دچار عفونت گوش شده یا دلایل دیگه ای داره.خیلی نگرانش هستم.

در روستا هستیم که برای رفتن به مطب دکتر باید راه دوری را طی کنیم.

  1. ممنون میشم اگه پاسخ بدهید.
دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است بهمن ۵, ۱۴۰۱