باسلام خدمت دکتر عزیز. دخترم هشت ماهشه، فقط خودشو زیر و میکنه. پاهاش اونقد قوی نیستن که روشون وایسه. حتی چهار دست و پاش نمیتونه وایسه؟ 

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است بهمن ۱۹, ۱۴۰۱