شیما پرسید

ورم کلیه و عفونت
دکتر فرناز محامدید
دکتر فرناز محامدی
.
۱ آذر ۱۴۰۱
زمان پاسخ‌گویی
۱  تا  ۷ روز کاری
برای پاسخ سریعتر، از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.