باسلام واحترام،من پسری هشت ماهه دارم،چند شبی هست ک گریه و بی قراری میکنه تو سونونوشته:اتساع خفیف بدون سنگ در سیستم پیلوکالیسیل کلیه دو طرفه مشاهده میشودک دیامترAPلگنچه کلیه چپ ۷م م وکلیه راست۶م م اندازه‌گیری شد،سنگ و میکرولیتیازیس در کلیه ها رویت نشد،UVJدو طرف فاقداتساع و سنگ است.دکتر یه شربت سفیکسیم داده گفته روزی دو بار بدم بعد یه ماه دیگه دوباره سونو انجام بدم،اما من خیلی نگرانم آیا خطرناک هس و مشکلی ایجاد میکنه؟؟؟؟؟؟

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آذر ۱, ۱۴۰۱