درود بر شما. برای واکسن چهار ماهگی نیم ساعت قبل استامینوفن بدم؟

چند روز بعد واکسن نباید به پای کودک آب بخوره؟هر دو تا پا که واکسن میزنن آب نخوره؟ کمپرس ها رو چطور استفاده کنم؟

خانم دکتر کی تشریف میارید مطب؟؟

به این سوال پاسخ داده است