سلام زنداداشم تاریخ زایمان طبیعیش ۱۱ آذر بود قرار بود دو هفته قبلش سزارین بشه که الان کیسه آبش پاره شد والان سزارین شد نمیدونم دقیق چندهفته بوده میگن تو معده بچه خون هست که نمیتونه شیربخوره نمیدونم مشکل دیگه ای داره یانه چیزی نمیگن والان بچه توی nicu هست آیا خوب میشه تا چند روز باید توی دستگاه باشه وزنشم دوکیلو وهشتصد هست

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آبان ۲۴, ۱۴۰۰