سلام 

خانم دکتر عزیز پسر من شانزده ماه و نیمه ست

بهش روزی یک سی سی مولتی ویتامین ویواکیدز و یک سی سی لیپوزوفر میدم خواستم بدونم در شرایط کرونایی فعلی!

آیا نیاز هست شربت زینک یا استئوکر بدم؟ اگر موافقید چه دوزی براش مناسبه؟

به این سوال پاسخ داده است

پسرم شیر مادر می خوره