سلام نوزاد من ۶ ماهش است با غذا چرب مسموم شده و استفراغ میکنه و اسهال شده چیکار کنم خوب بشه؟

به این سوال پاسخ داده است