سلام ، نوزاد حدودا هشت ماهه هست و متأسفانه یه روزه که خیلی بی حال هست ، با اینکه همیشه تغذیه خوبی داشته ، امروز اصلا غذا و اب نخورده ، و اگر خورده به اجبار بوده ، و اصلا هم نمیخوابه و مدام گریه میکنه ، علتش چیه ؟

به این سوال پاسخ داده است