سلام دختر من ۲۰ ماهشه ۵ روزه تب داشت الان کمتر شده آزمایشش مقدارesrرو زده ۵۲ گفتن بستری کنم ولی بیمارستان تخت خالی نداشت آموکسی کلاو ۴۵۷ دادن .یعنی جواب میده رو بدنش؟احتیاج به آنتی بیوتیک تزریقی نیست؟

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آذر ۲۱, ۱۴۰۱