سلام وقتتون بخير

ببخشبد پسر من ٦ ماهشه خيلي خوابش كم شده و بي قراره بخاطر اينكه خيلي لثه هاش اذيتش مي كنه

دكتر بهش شربت كيتوتيفن داده براي بي قرارياش آيا بهش بدم؟

به این سوال پاسخ داده است