سلام دخترم ۴ سالشە دیروز بردمش دکتر الان چشاش قرمز شدە

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آذر ۱۲, ۱۴۰۱