آیا عسل برای کودک ۱۹ ماهه ضرر دارد یا ندارد و شربت آبلیمو و عسل برای کودک دارای سرفه سرما خوردگی زیان دارد یا مفید است

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است مهر ۱۷, ۱۴۰۰