سلام خسته نباشین،،نوزادم ۴۵ روزشه،چهار روز پیش سرفه داشت حدود دو یا سه تا پشت هم و عطسه و خس خس میکرد ولی خداروشکر تب نداشت،بردمش پیش متخصص،آزیترومایسین دادن برای مصرف س روز و روزی ۱/۵سی سی،دیروزسرفه هاش بیشترشد ک دکترمتخصص نبود و بردمش عمومی و گفتن ک عفونتیوتوی گلوش نیست و احتمالا الرژیه و دیشب بردمش پیش دکتر خودش ک گفت اگر سرفه هاش کم بشه،مشکلی نیست الان سرفه هاش کم نشده والبته ن تو حالت طبیعی،وقتی ک بخاطر دلدردش گریه میکنه و جیغ میزنه س یا چهارتا سرفه میکنه پشت سر هم.باید چیکار کنم؟ممنون میشم پاسخ بدین

پاسخی را انتخاب نکردید