دختر ۶ ماهم سرفه شدید با خس خس سینه میکنه تب نداره توی خواب سرفه هاش نمیزاره بخوابه

داروهای زادتین و ایورا و قطره بینی استفاده کردم الان ۱۰ روزه که قطع نشده.

به این سوال پاسخ داده است