سلام.پسرم ۴۳ روزشه یک هفته س سلفه میزنه و خلط داره و نفس هاش تندتر شده تعداد سلفه هاش زیاد میشه چکار کنم

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۷, ۱۴۰۱