خانم دکتر دخترم رزولا گرفته و هیچی نمیخوره شربت زینک هم میدم چیزی نمیخوره راهنماییم کنین لطفا چی بدم بهش

به این سوال پاسخ داده است