سلام روز به خیر ببخشیدپسرم نه ماهشه چند روز پیش قسمت پیشانی صورتش چند تا جوش زد به صورت پراکنده امروز همون جوش ها به شکل دونه های قرمز بزرگتر شده که یکم برجستگی داره فقط قسمت روی خط موی پیشونیش علتش چیه تب هم نداره؟

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آبان ۱۲, ۱۴۰۰