با سلام. کودک پسر پنج ساله دارم که حدود یکسال است در خواب دندان قروچه دارد ولی حدود شش ماه است که شدیدا در خواب دندانقروچه دارد و سه ماه پیش برای مهد کودک آزمایش انگل داد که سالم بود و مشکلی نداشت. البته از ابتدا کودکی خشن و پر سروصدا بود . طی مراجعه به روانشناس بیش فعال نبود . دندان قروچ ها شدید است و بسیار نگران کننده میخواستم نظر شما را در این مو رد سوال کنم. ممنون

به این سوال پاسخ داده است