سلام

کودک ۵ ساله ای دارم که مقعد آن سرخ شده انگار تاول زده وبه شدت درد میکنه لطفا راهنمایی کنید

به این سوال پاسخ داده است