سلام و‌وقت بخیر

نوزاد ما تو سه روزه گی توسط متخصص اطفال ویزیت شد و با تشخیض کمی زردی قرص فنوباربیتال پانزده تجویز شد که دستور مصرف هر شب نصف قرص بود

پس از هشت روز که دیشب هشت روز میشد نوزاد با حالت کمبود قند و عدم توانایی در شیر خوردن مواجه شده بود و اصلا نمیتوانست چشم خود را باز کند 

از دیشب قطع کردیم و با اب قند اینا سرحال شد و با شیر مکیدن حالش بهبودی نسبی‌پیدا کرد

الان باز کمی سستی بی حالی مواجه است

برای اینکه اثرات قرص کامل از بدنش خارج شود

چه تجویز یا دستوری وجود دارد

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آذر ۲۱, ۱۴۰۱