دخترم‌ چهار سالشه دچار یبوست شدید همراه با استفراغ و بیحالی زیاد شده

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آذر ۲۱, ۱۴۰۱