وقت بخیر ،۳روز بعداز واکسن یکسالگی دانه های بسیار ریز قرمز رنگ فقط روی صورت و دور چشم های دخترم نمایان شده، لطفا بفرمایید ممکنه از عوارض واکسن باشه

به این سوال پاسخ داده است