سلام دختر من سرما خورده واز دیشب تب داره میخوام از داروخانه دارو بگیرم چه داروهایی پیشنهاد میدهید؟ 

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است بهمن ۵, ۱۴۰۱