آرسام پرسید

خلط گلو و سرفه خشک
دکتر فرناز محامدید
دکتر فرناز محامدی
.
۲ دی ۱۴۰۱
زمان پاسخ‌گویی
۱  تا  ۷ روز کاری
برای پاسخ سریعتر، از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.