سلام پسرم ۳ ماهه بیشتر مواقع صبح ها گلو خلط داره سرفه خشک هم میکنه 

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۲, ۱۴۰۱