با سلام پسر من ۲ ماه و دوهفته اش هست خواستم جهت ختنه بدونم روش حلقه انجام میدید شما؟و اینکه برای پنج شنبه این هفته نوبت میدید؟

به این سوال پاسخ داده است