سلام.پسرم ۱۵ ماهه هست..اصوات نامفهوم تولید میکند.تقلید هم میکند..برای خواستن چیزی اشاره میکند..ولی مثلا کلمه ماما بابا را نمی گوید.یا دیگر کلمات را نمیگوید فقط پشت سرم گریه میکند.خیلی نگران هستم؟

به این سوال پاسخ داده است