سلام کودک ۴سالم جواب آزمایشش نشان داده که ویتامین دی ۷۰ می باشد.ایا باید بررسی شود یا مشکلی نیست؟در ضمن فقط سانستول میخوره که یه هفته قبل ازمایششم بهش نداده بودم.

به این سوال پاسخ داده است