حسن پرسید

تکرر کم مدفوع
دکتر فرناز محامدید
دکتر فرناز محامدی
.
۲۰ دی ۱۴۰۱
زمان پاسخ‌گویی
۱  تا  ۷ روز کاری
برای پاسخ سریعتر، از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.