سلام، پسرم ۲ سال داره توی آزمایش خون مقدار IGA ۴۷ بود آیا خطرناکه تورو خدا راهنمایی کنید.

نظر جدید ارسال شد

با سلام، لطفا علت انجام آزمایش به همراه آزمایش کامل را به صورت کامنت در همین پست ارسال بفرمایید.