باسلام من پسرم۲۰ماه است دوهفته پیش دچار اسهال واستفراغ شد  وبعدازچندروز مصرف دارو بهتر شددو پیش تب داشت که از دیشب قسمت از گردن ناپایین شکم جوشهای ریز زده ودراین مدت خیلی ضعیف شدن میخواستم بپرسم چه غذاهایی برای کودک بدهم که مفید باشداز گرمی میشود جوش زدو درحالت عادی خیلی کم غذامیخورد شبها هم خیلی بد خواب شده وهر ۱۰دقیقه بیدار میشه لطفا راهنماییی کنید خودم هم شیر ندارم ولی وابسته به سینه هست موقع خواب مدام میگه سینه تودهنش باشه

به این سوال پاسخ داده است