سلام پسر من ۲۱ ماهه است سه روز تب داشت بعد تب دانه های قرمز روی شکم پشت و گردنش مشاهده شد بی اشتها هم هست علت چیست ممنون

به این سوال پاسخ داده است