سلام نوزاد اینجانب ۳۵ روزه می باشد

دیشب برای دل درد کودک شربت گریپ واتر ۳ سی سی داده شد

که پس از ان کودک با بی تابی شدید از دیشب تا الان ادامه دارد

چشمان نوزاد از دیشب بسته است و فقط بی تابی می کند

لطفا راهنمایی نمایید

به این سوال پاسخ داده است