سلام خانوم دکتر

سه شنبه دخترمو باعلائم تب سرفه کم بردم دکتر

دکتر براش آموکسی سیلین هر ۱۲ ساعت ۵ سیسی استامینوفن هر ۴ ساعت ۱۸ قطره نئوتادین هر ۱۲ ساعت ۲نیم سیسی و زینک روزانه ۵ سیسی تجویز کرد

گفت تبش کمتر شد میتونی استامینوفنو هر ۶ ساعت بدی ک من امروز کمترش کردم

ولی دو شبه بعد ازینک میخوابونمش چندساعت بعدش دخترم با گریه شدید و عصباتیت خودشو به تشکش میکشه بدجور دیشب کمتر بود ولی امشب خیلی شدید بود و به سختی خوابوندمشو ارومش کردم لطفا بگین علتش چیه قبلا اینجوری نبوده البته نمدونم ربط داره یا نه دندوناشم داره در میاد یکسالو نیمشه و وزنش ۹ و ۶۵۰

به این سوال پاسخ داده است