سلام.نوزادم از موقع تولد بیضه هاش داخل کیسه بیضه بود. ولی از حدود ۳ ماهگیش به بعد احساس میکنم بیضه هاش داخل کیسه بیضه نیست.پوست کیسه بیضه چروک شده.دلیلش چیه? آیا مصرف کولیکز یا کولیک اید میتونه باعثش شده باشه یا مصرف قرص های شیرافزا?

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است مهر ۱۲, ۱۴۰۰