سلام من یک کودک یکساله و نیم دارم، متاسفانه نوک فلزی خودکار را خورده است و هر کاری کردیم دهان باز کند، با گریه زیاد ممانعت به عمل آورد… مننون میشم بفرمایید که چه خطری برایش دارد!؟ من چه کار باید بکنم!؟ مرسی

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است بهمن ۵, ۱۴۰۱