سلام دخترمن ۳ماه و۱۵روزش هست آب ازدهنش خیلی میادایادفین هیدرامین خوبه به لسش بمالم وایاچندقطره هم بخوره اشکال نداره

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آذر ۲۱, ۱۴۰۱