پسرم یک سالشه چند روزه شکمش یکم بالاتر از ناف بادکرده بزرگ شده خیلی بی‌قراره شبا هم ک تا صبح جیغ میزنه شکمش سفت کار می‌کنه جنین ک بود سونو گرافی می‌گفت شکمش کوچیکه نسبت به بدنش

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آذر ۲۱, ۱۴۰۱