بچه دوستم اوریون گرفته پنج روز ازش میگزره  ایا  امکان انتقال هنوز وجود داره  چون مهمونی دعوتیم پسرم ۷ ماهش هست   میخواستم ببینم هنور واگیر داره 

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۲۶, ۱۴۰۱